نویسنده = مصطفی ورمزیار
بررسی سندی دعای ندبه

دوره 9، شماره 35، دی 1399، صفحه 67-77

مصطفی ورمزیار


قیام امام مهدی در تفاسیر اهل‌سنت

دوره 6، شماره 22، مهر 1396، صفحه 105-124

مصطفی ورمزیار


طلوع خورشید از مغرب، نماد یا واقعیت

دوره 4، شماره 16، فروردین 1395، صفحه 85-108

مصطفی ورمزیار


علایم ظهور از دیدگاه مفسران عامه

دوره 4، شماره 14، مهر 1394، صفحه 127-160

مصطفی ورمزیار


شخصیت‌شناسی امام مهدی در تفاسیر اهل‌سنت

دوره 4، شماره 13، تیر 1394، صفحه 5-28

مصطفی ورمزیار


بررسی روایات مدت حکومت امام زمان

دوره 2، شماره 6، مهر 1392، صفحه 23-66

مصطفی ورمزیار