درباره نشریه

عنوان نشریه

پژوهش‌های مهدوی

صاحب امتیاز

موسسه آینده روشن

شاپای چاپی

شاپای الکترونیکی

۲۴۲۳-۷۶۵۵

۲۷۱۷-۲۰۰۷

زبان نشریه

فارسی (عنوان، چکیده، کلیدواژه‌ها، منابع و مشخصات نویسندگان به زبان انگلیسی نیز درج می شود)

نظم انتشار

فصلنامه

کشور شهر محل انتشار نشریه

ایران - قم

سال آغاز انتشار نشریه

۱۳۹۰

حوزه تخصصی

امامت و مهدویت

 دسترسی آزاد به نشریه

دسترسی به همه مقالات این نشریه آزاد و رایگان است.

 

نوع داوری

دوسو ناشناس

حداکثر درصد مشابهت مورد قبول

در صورتی که مقاله در سامانه همانندجو بیش از  ۱۰ درصد مشابهت داشته باشد از فرایند داوری خارج خواهد شد.

هزینه انتشار مقاله

 

قالب مقالات

PDF

الگوی استناددهی

APA

رتبه علمی

علمی - ترویجی

نرم افزار  مشابهت یابی

سمیم نور