علایم ظهور از دیدگاه مفسران عامه

نویسنده

کارشناس ارشد تفسیر و علوم قرآن و پژوهشگر مباحث مهدویت

چکیده

عقیده اهل‌سنت در موضوع علایم ظهور یا به تعبیر دقیق‌تر، نشانه‌های شروع قیام امام مهدی4 با دیدگاه شیعه متفاوت است. مفسران اهل‌سنت با اشاره به شش مورد از علایم ظهور، تنها در دو یا سه مورد تصرح به علامت بودن کرده‌اند و مابقی با توجه به قرائن و معنای وسیع علامت، در شمار علایم قرار داده شده است. آنان از میان علایم، به خسوف و کسوف خاص، کشته شدن نفس زکیّه و خروج بنی‌الاصفر به عنوان علایم صریح و به نزول عیسی
بن مریم8، دجّال، سفیانی و خسف بیداء، به عنوان علایم غیرصریح
اشاره کرده‌اند.
از نظر ترتیب زمانیّ خروج بنی الأصفر، کسوف و خسوف خاص، ظهور سفیانی و قتل نفس زکیّة از علایم قبل از ظهور هستند و خسف بیداء، دجّال، نزول عیسی بن مریم از نشانه‌های پس از ظهور به شمار می‌روند.

کلیدواژه‌ها