عنوان نشریه

پژوهش های مهدوی

صاحب امتیاز

موسسه آینده روشن

شاپای چاپی

شاپای الکترونیکی

۲۴۲۳-۷۶۵۵۲۷۱۷-۲۰۰۷

زبان نشریه

فارسی (عنوان، چکیده، کلیدواژه‌ها، منابع و مشخصات نویسندگان به زبان انگلیسی نیز درج می شود)

نظم انتشار

فصلنامه

کشور شهر محل انتشار نشریه

ایران - قم

سال آغاز انتشار نشریه

۱۳۹۰

حوزه تخصصی

امامت و مهدویت

دسترسی آزاد به نشریه

دسترسی به همه مقالات این نشریه آزاد و رایگان است.

 

هزینه انتشار

 

نوع داوری

دوسو ناشناس

حداکثر درصد مشابهت مورد قبول

در صورتی که مقاله در سامانه همانندجو بیش از  ۱۰ درصد مشابهت داشته باشد از فرایند داوری خارج خواهد شد.

قالب مقالات

PDF

الگوی استناددهی

APA

رتبه علمی

علمی - ترویجی

نرم افزار  مشابهت یابی و سرقت علمی

سمیم نور

شماره جاری: دوره 11، شماره 44، فروردین 1402 

بررسی مقام نبوت پیامبران حاضر در زمان ظهور

صفحه 7-28

رقیه حبیب پور گودرزی؛ محمد مهدی شاهمرادی فریدونی؛ حامد دژآباد


شناسنامه نشریه

دوره انتشار
فصلنامه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

ابر واژگان