عنوان نشریه

پژوهش های مهدوی

صاحب امتیاز

موسسه آینده روشن

شاپای چاپی

شاپای الکترونیکی

۲۴۲۳-۷۶۵۵۲۷۱۷-۲۰۰۷

زبان نشریه

فارسی (عنوان، چکیده، کلیدواژه‌ها، منابع و مشخصات نویسندگان به زبان انگلیسی نیز درج می شود)

نظم انتشار

فصلنامه

کشور شهر محل انتشار نشریه

ایران - قم

سال آغاز انتشار نشریه

۱۳۹۰

حوزه تخصصی

امامت و مهدویت

دسترسی آزاد به نشریه

دسترسی به همه مقالات این نشریه آزاد و رایگان است.

 

هزینه انتشار

 

نوع داوری

دوسو ناشناس

حداکثر درصد مشابهت مورد قبول

در صورتی که مقاله در سامانه همانندجو بیش از  ۱۰ درصد مشابهت داشته باشد از فرایند داوری خارج خواهد شد.

قالب مقالات

PDF

الگوی استناددهی

APA

رتبه علمی

علمی - ترویجی

نرم افزار  مشابهت یابی و سرقت علمی

سمیم نور

شماره جاری: دوره 12، شماره 47، دی 1402 (ویژه نامه همایش دکترین مهدویت) 

اهداف حکومت دینی

صفحه 141-154

محمدمهدی حائری پور


شناسنامه نشریه

دوره انتشار
فصلنامه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

ابر واژگان