دوره و شماره: دوره 12، شماره 45، تیر 1402 
آزمایش و امتحان؛ علت غیبت امام زمان|(ع) یا اثر و نتیجه آن؟

صفحه 7-36

سیدمسعود پورسیدآقایی؛ محمدتقی هادی‌زاده؛ حسین صدیقی


واکاوی روش نیروسازی جریان کفر از منظر قرآن

صفحه 135-152

خدیجه حسین‌زاده؛ قنبرعلی آل‌بویه؛ سیده فاطمه قاسمی‌پور؛ مریم‌السادات موسوی


نقش آثار روحی و روانی اعتقاد به مهدویت در اصلاح رفتارهای فردی

صفحه 153-167

زهرا قلیچ‌خانی؛ علی یوسفی هنومرور؛ راضیه علی‌اکبری