کلیدواژه‌ها = منجی
آسیب‌شناسی توقیت با تأکید بر کلیسای ادونتیسم

دوره 7، شماره 27، دی 1397، صفحه 27-42

سیداحمد طباطبایی ستوده


مهدی موعود در نگاه علمای دیوبند

دوره 6، شماره 24، فروردین 1397، صفحه 75-94

محمد طاهر رفیعی


ویژگی‌های منجی و دوران ظهور از منظر زائران جمکران

دوره 5، شماره 19، دی 1395، صفحه 87-110

سکینه خاتون تشت‌زرین


جهان پس از ظهور منجی از منظر «عهد جدید»

دوره 3، شماره 10، مهر 1393، صفحه 143-162

منیره قضاوی