کلیدواژه‌ها = دجال
یهود در عصر ظهور

دوره 7، شماره 25، تیر 1397، صفحه 113-134

ام البنین حیدری


مقاله فتنه‌های عصر ظهور و در آستانه آن

دوره 5، شماره 20، فروردین 1396، صفحه 115-132

رسول نادری


بررسی تطبیقی دجال در مسیحیت و اسلام

دوره 5، شماره 18، مهر 1395، صفحه 27-42

محمد مهدی لطفی


علایم ظهور از دیدگاه مفسران عامه

دوره 4، شماره 14، مهر 1394، صفحه 127-160

مصطفی ورمزیار


مهدی، مسیح، ضدمسیح، عدالت و خشونت مقدس

دوره 1، شماره 3، دی 1390، صفحه 66-91

جرارد آنتونی مک‌روی