بررسی تطبیقی دجال در مسیحیت و اسلام

نویسنده

فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد مهدویت، دانشجوی دکتری الهیات مسیحی، مدیر گروه ادیان مرکز تخصصی مهدویت

چکیده

گفتمان وحدت بین اسلام و مسیحت به عنوان دو آیین ابراهیمی و پرجمعیت جهان، نیاز به بن مایه دارد. هرچند از موضوع منجی و مسائل پیرامون آن، در تحقق این بن­مایه وحدت، یاد می‌شود اما در این جستار، یکی از علائم ظهور (دجال) با روش توصیفی _ تحلیلی مورد بررسی قرار می‌گیرد. اگرچه تصوّر هر یک از دو مکتب، در پیشینه و پسینه دجال در بعضی موارد متفاوت است، امّا می‌توان به نقاط مشترکی درباره دجّال در آیین اسلام و مسیحیت اشاره نمود که از جمله مهم‌ترین آنها، حتمیت تحقق دجال در ظرف آخرالزمانی، ضدیت و تقابل با منجی، ادعای مسیحایی و الهی داشتن است. موضوع دجال در طول تاریخ دیانت مسیحیت و اسلام مطرح بوده و حتی افرادی را مصداق دجال، شمرده­اند.
دجال کارکرد منفی و گمراه‌کنندگی دارد و برای این هدف خود، به هر روش و اهرمی تمسک می‌جوید و همواره سرابی برای پویندگان راه حقیقت و خاری در مسیر هدایت بشریت است. مهم‌ترین شاخصه و صفت او دروغگویی است و سرانجامش نابودی به دست منجی (مسیح یا مهدی) می­باشد، تا زمینه برپایی حکومت صالحان و ملکوت الهی فراهم آید.

کلیدواژه‌ها