یهود در عصر ظهور

نویسنده

دانشجوی دکتری کلام امامیه دانشگاه قرآن و حدیث قم

چکیده

دوران ظهور حضرت ولی‌عصر4 دوران سختی و مواجهه با اقوام و گروه‌های مختلف فکری و عقیدتی، من جمله قوم یهود است. با توجه به تاریخچه زندگی قوم یهود و نقش آنان در ایجاد جنگ‌های مختلف، سؤال این است که آیا این قوم لجوج با ظهور حضرت، تسلیم شده و دست از فتنه‌انگیزی بر می‌دارند یا هم‌چنان در جبهه باطل قرار داشته و به جنگ‌افروزی و مانع‌تراشی در برابر ایشان می‌پردازند؟ روایات مرتبط به وقایع پس از ظهور، بیانگرحضور موثر یهود در جبهه باطل و جنگ‌افروزی و فتنه‌انگیزی مداوم آنان و یاری رساندن به دشمنان امام به شیوه‌های گوناگون و نیز چگونگی مواجهه حضرت با ایشان است. این مواجهه به صورت‌های مختلف بیان شده، از جمله دعوت یهودیان به اسلام با اقامه دلیل و ایمان آوردن آنان، اخراج این قوم از شهر‌های عربی و پرداخت جزیه و در صورت مقاومت و فتنه‌انگیزی، مقابله و نبرد سختی با آنان شکل می‌گیرد. این اخبار مختلف حاکی از حضور طولانی مدت یهود و اقدامات گوناگون از ناحیه آنان پس از ظهور حضرت می‌باشد.
همچنین از روایات برداشت می‌شود که همسویی خاصی میان دجال و یهود وجود دارد که در نهایت امام زمان4 با شکست دجال و تصرف این سرزمین وارد مسجدالاقصی می‌گردند.

کلیدواژه‌ها