نویسنده = حسین الهی‌نژاد
وساطت فیض امام در عصر غیبت با رویکرد کارکردگرایی

دوره 10، شماره 40، فروردین 1401، صفحه 111-132

نادره رحیمی‌نژاد قره آغاج؛ محسن آخوندی؛ حسین الهی‌نژاد


اندیشه نمادگرایی در سفیانی

دوره 9، شماره 35، دی 1399، صفحه 79-97

محمود امیریان؛ حسین الهی‌نژاد؛ فاطمه برمر


بررسی و تحلیل نقش دعا در تعجیل‌بخشی ظهور

دوره 5، شماره 20، فروردین 1396، صفحه 5-22

حسین الهی‌نژاد


سکولاریسم و مهدویت

دوره 1، شماره 2، مهر 1390، صفحه 123-156

حسین الهی‌نژاد