کلیدواژه‌ها = فیض
کارکرد معرفتی و معنوی ادعیه و زیارات در شناخت موعود

دوره 11، شماره 41، تیر 1401، صفحه 45-84

مسعوده فاضل یگانه؛ صفورا اقبالی بابادی


وساطت فیض امام در عصر غیبت با رویکرد کارکردگرایی

دوره 10، شماره 40، فروردین 1401، صفحه 111-132

نادره رحیمی‌نژاد قره آغاج؛ محسن آخوندی؛ حسین الهی‌نژاد