نویسنده = محمود امیریان
اندیشه نمادگرایی در سفیانی

دوره 9، شماره 35، دی 1399، صفحه 79-97

محمود امیریان؛ حسین الهی‌نژاد؛ فاطمه برمر