ماهیت و چگونگی غیبت امام زمان

نویسنده

دانش‌آموخته سطح چهار رشته امامت

چکیده

چگونگی غیبت امام زمان پرسشی است که گاه و بیگاه ذهن جامعه شیعی را به خود مشغول ساخته و مسئله­ای است که پیروان آن حضرت با انگیزه­های ارزشمند و دشمنان با اهدف مُغرضانه آن را مورد واکاوی قرار داده­اند. نوشتار حاضر با روش تحلیل ادله وحیانی و با استفاده از گزارش­های تاریخی، نشان داده است که انحصار چگونگی غیبت و تفسیر آن، به دو شیوه: یکی دیده نشدنِ امام و دیگری دیده شدن و شناخته نشدن امام، تصویر کامل و دقیقی از چگونگی غیبت نیست و نه تنها می­توان مواردی را بر این دو شیوه افزود، بلکه براساس دلیل عقلانی، بایستی امام را دارای قدرتی دانست که نه تنها از شیوه­های نهان­زیستیِ پیامبران و حجت‌های پیشین و پیامبر و اهل‌بیت برخوردار است، بلکه قدرت بر هر شیوه نوینی از غیبت را داراست و هیچ‌گونه انحصاری در شیوه­های نهان­زیستیِ امام زمان وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها