تحلیل الزامات حکومتِ بسترسازِ ظهور ولی‌عصر در جامعه منتظر

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشکده علوم قرآنی مشهد، ایران

2 دانشجوی کارشناسی‌ارشد علوم قرآن دانشکده علوم قرآنی مشهد، ایران

چکیده

قرار گرفتن زیر لوای ولی­عصر (ع) آرمان هر مسلمانی است، و در تحقق ظهور عوامل سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اعتقادی و... مؤثر است که باید فرد و جامعه تلاش نمایند خود را به این ویژگی­ها بیارایند تا آماده ظهور امام عصر؟ع؟شوند. در قصص قرآن جوامعی معرفی شده­اند که با بررسی ویژگی­های حکومت در آنها می­توان به الزامات حکومت بسترساز جامعه منتظر دست ­یافت. این پژوهش با هدف دست­یابی به این الزامات با واکاوی قصص قرآن به روش تحلیلی _ توصیفی سامان یافته و نتیجه این­که: مهم­ترین عاملی که بستر جامعه منتظر مطلوب را فراهم می­نماید حاکمیت دین الهی است که با پذیرش مردم می­تواند در جهت رشد همه­جانبه جامعه گام برداشته و با توانمندسازی و برطرف نمودن موانع ظهور اشتیاق به آینده روشن را ایجاد ­نماید و همچنین با عملی ‌کردن اصل استکبارستیزی با جوامعی که اهداف استکباری دارند و مدارا با جوامع غیرمعاند سبب گسترش اسلام و آمادگی برای پذیرش غلبه نهایی اسلام در هنگام ظهور است. لذا باور مردم به حاکمیت الهی با رهبری ولی فقیه و کارگزارانی امین با عملکردی شایسته موجب اطاعت‌پذیری مردم می‌شود.چنین جامعه‌ای بابصیرت و صبر و استقامت توانمند شده درنتیجه با تقوای سیاسی به گسترش اسلام مبادرت می‌ورزد.

کلیدواژه‌ها