نقش امام حسن عسکری ع در آماده‌سازی جامعه شیعی برای دوران غیبت

نویسنده

خیابان شهدا (صفاپژوهشگر تاریخ تشیع دفتر تبلیغات اسلامی قم، ایرانئیه) کوچه 25 پلاک 27

چکیده

غیبت امام و عدم دسترسی مستقیم امت به امام و آماده‌سازی جامعه شیعی برای ورود به دوره غیبت حضرت مهدی؟عج؟ از جمله مسائلی است که نیازمند ایجاد مقدمات توسط امامان به ویژه امامان متأخر (ابناء الرضا) می‌باشد. هر چقدر به آغاز این دوره از فصل جدید که همان عدم دسترسی مستقیم شیعیان به امام خود نزدیک‌تر می‌شویم. شرایط برای امامان آماده‌ساز این مرحله مشکل‌تر به نظر می‌رسد. تحقیق پیش ‌رو درصدد پاسخ به این پرسش اصلی است که نقش امام حسن عسکری؟ع؟ در آماده‌سازی جامعه شیعی برای عصر غیبت حضرت قائم؟عج؟ به چه میزان و چگونه بوده است؟ نتیجه توصیف و تحلیل متون تاریخی و حدیثی، در بررسی فعالیت‌ها و آموزه‌های امام حسن عسکری؟ع؟ فرضیه نویسنده را تأیید می‌کند که امام حسن عسکری؟ع؟ با توجه به شرایط موجود جامعه و عصر حاکم به عنوان آخرین امام در این دوره نقش مهمی در ترسیم و تبیین درست زوایای مختلف غیبت حضرت مهدی؟عج؟ و آماده کردن شیعیان قبل از آغاز دوره غیبت داشتند.

کلیدواژه‌ها