کارکرد رسانه‌ای شعر «انتظار» در شکل‌گیری حکومت مهدوی (بررسی موردی: شعر معاصر عربی)

نویسندگان

1 استادیار گروه آموزش زبان عربی دانشگاه فرهنگیان تهران، ایران

2 استادیار گروه زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه فرهنگیان تهران، ایران

چکیده

رسانه­های مسلط دنیا به بهانه برقراری «نظم نوین جهانی» و «نظام تک قطبی» به ابزاری در دست استکبار و صهیونیزم بین‌الملل تبدیل شده­اند تا فرهنگ سکولار و نفی ارزش­های اخلاقی و دینی را ترویج کنند، بدین جهت بر صاحبان متعهد عرصۀ رسانه است که تمام همت خود را در جهت قرار دادن مخاطبان خویش در مسیر جهان‌بینی توحیدی و حکومت عدالت‌محور مهدوی مصروف دارند. و در این میان نقش «شعر» به عنوان رسانه­ای پرمخاطب و اثرگذار، نقشی محوری است. این پژوهش سعی دارد با بررسی شعر معاصر عرب در موضوع انتظار؛ چگونگی کارکرد رسانه­ای شعر و تأثیر آن را در محقق شدن این آرمان الهی بیان کند. شیوه پژوهش توصیفی و تحلیل اطلاعات، کیفی می­باشد. یافته­ها نشان می­دهد شعر انتظار می‌تواند تحرک‌بخش و تعهد­آور باشد و زمینه هوشیاری فکری و معرفتی مخاطبان را برای مبارزه با ظلم و استکبار؛ و کمک به شکل­گیری حکومت جهانی حضرت مهدی4 فراهم آورد.

کلیدواژه‌ها