بازشناسی ضوابط تشخیص مصداقی امام مهدی قبل و بعد از ظهور

نویسندگان

1 سطح چهار حوزه علمیه قم

2 دکتری شیعه‌شناسی دانشگاه ادیان و مذاهب

چکیده

مسئله شناسایی و تشخیص مصداقی امام مهدی7 از مدعیان دروغین از زمان حضور معصوم تاکنون وجود داشته است. داشتن ضابطه­ها و معیارهایی که در روایات معصومین: در باب تشخیص مصداقی امام مهدی7 وارد گردیده، می­تواند ما را در میان مدعیان مهدویت، سریع‌تر به امام مهدی7 برساند. برای تشخیص امام مهدی7 قبل از ظهور معیارهایی مانند «ویژگی­های ظاهری امام مهدی7، نسب، علم خاص امام و مهم‌تر از همه معجزه»، ذکر شده و برای شناسایی مصداقی ایشان بعد از ظهور، معیارهایی هم‌چون «همراهی حضرت عیسی7 ، به همراه داشتن مواریث انبیاء و اوصیاء گذشته، پدیدار گشتن نشانه­های حتمی ظهور و در نهایت جهان‌شمولی اسلام» ارائه شده است. تحلیل و مستندسازی این ضابطه­ها، رسالت نوشتار حاضر است.

کلیدواژه‌ها