نمادها و نشانه‌های نظام سیاسی _ اجتماعی مهدوی

نویسنده

دانش‌پژوه سطح چهار سیاسی _ اجتماعی مرکز تخصصی مهدویت قم، ایران

چکیده

در هر انقلاب، حکومت و نظام سیاسی _ اجتماعی، یک سری علائم و نشانه­هایی است که بیانگر اغراض، اهداف، کارکردهای آن نظام است. این علائم که در اصطلاح نماد نامیده می‌شود نقش هویت‌سازی و چراغ راهنما در هر نظام سیاسی _ اجتماعی را بر عهده دارند، که عدم شناخت و آگاهی از آن موجبات انحراف توده­های مختلفی پیرامون آن نظام را در پی خواهد داشت. در سیر پیدایش، تأسیس، استمرار و تثبیت نظام سیاسی _ اجتماعی مهدوی علائم و نمادهای مختلفی وجود دارد، که فهم و اکتشاف آنها از منابع اسلامی، موجب هدایتگری جامعه اسلامی به سوی جامعه آرمانی و عدم انحراف خواهد شد. این مقاله با بهره‌گیری از مطالعات درجه یک، با شیوه توصیفی _ اکتشافی به بررسی نمادهای نظام سیاسی و اجتماعی مهدوی پرداخته است. فهم دقیق ابعاد و گونه­های نمادهای مهدوی از پیدایش تا تثبیت حکومت مهدوی هم‌چون نمادهای مفهومی، آغازین، اماکن، ازمنه، اشیاء، اعداد، پرچم، شعار و جهات، سلب‌کننده تحیُر منتظران در عصر غیبت، خواهد شد.

کلیدواژه‌ها