احتیاط در دین نقد مستند «ظهور بسیار نزدیک است»

نویسنده

چکیده

چند ماه پیش مستندی با عنوان «ظهور بسیار نزدیک است» در سطح وسیعی از کشور توزیع شد که درصدد بررسی وقایع و شخصیت‌های دوران ظهور بود. نوشتار حاضر، نقد محتوایی این مستند است که در دو بخش نقدهای کلی و نقدهای موردی ارائه می‌شود. در نقد کلی به تطبیق قطعی نشانه‌های ظهور بر مصادیق خارجی، تعیین وقت برای ظهور، غفلت از مباحث اصلی مهدویت و نشانه‌های ظهور، استناد به روایات و کتاب‌های غیرمعتبر، سیال معنا کردن نشانه‌های ظهور اشاره شده است. در نقد موردی نیز به مواردی اشاره شده است که عبارتند از: مقایسۀ ناصواب میان یاران امام مهدی4 و امام حسین7، تحریف کلام مقام معظم رهبری، تمسک به «خطبۀ البیان»، تطبیق قطعی شیصبانی و نفس زکیۀ اول، عبدالله حاکم حجاز، درست معنا نکردن حدیث «تحابوا بروح الله»، دیدگاه بزرگان دربارۀ سید خراسانی، تحریف خال به خلل، شابّ بودن سید خراسانی، نقل کلام آیت‌الله ری‌شهری، اختلاف سیدحسنی و سیدخراسانی، دیدار آیت‌الله محمدکاظم حائری، انتساب‌های نادرست به مقام معظم رهبری، مستندات دربارۀ سفیانی و یمانی، توجیه‌هایی دربارۀ بنی‌تمیم و شعیب بن صالح، محل خروج سمرقند است یا ری، بررسی ویژگی‌های دیگر شعیب، برجسته کردن بشارت‌های رئیس‌جمهور زمینه‌ساز انحراف.

کلیدواژه‌ها