روش‌های اثرگذاری انتظار در جامعۀ منتظر

نویسنده

چکیده

باور به ظهور حضرت مهدی4‌ و برقراری حکومت اسلامی در جهان و ایجاد عدالت همه‌جانبه از آیات و روایات اسلامی به‌دست می‌آید. این باور از طرفی سبب می‌شود جامعه منتظر به وضعیت موجود اکتفا نکند و با ستم‌کاری کنار نیاید و از طرف دیگر موجب می‌گردد جامعه درصدد دست‌یابی به وضعیت بهتری باشد. بدین ترتیب، به‌تدریج، آمادگی‌های لازم برای ظهور حضرت فراهم می‌شود، به‌ویژه اگر این باور به دیگر جوامع نیز تسرّی یابد. این نوشته درصدد است با مطالعۀ روش‌هایی که باور به ظهور حضرت، موجب تحولات و تأثیراتی در جامعه منتظر می‌شود، مصادیق و روش‌‌های قانونی یا رسمی و ابزاری و هنجاری آن را معرفی و تشریح کند.

کلیدواژه‌ها