آسیب‌شناسی جامعه منتظر در مواجهه با موعود (مقایسه موردی تعامل یهودیان با دو پیامبر موعودِ خود)

نویسنده

استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه بین‌المللی امام خمینی قزوین

چکیده

جامعه منتظر در کنار سایر جوامع بشری، آسیب‌های ویژۀ خود را دارد. شناسایی این آسیب‌ها سبب آشنایی منتظران با نقاط ضعف خود می‌شود که در هنگام ابتلا، از آن سربلند بیرون آیند. چگونگی رویارو شدن با موعودی انکارناپذیر، یکی از این ابتلاهاست. این رویارویی می‌تواند آسیب‌هایی جبران‌ناپذیر برای جامعه منتظران به بار آورد. در این نوشتار، تلاش می‌شود علل عدم پذیرش موعود منتظر _ آن هم موعودی که آن را کاملاً پذیرفته‌اند _ بررسی می‌شود.
در این پژوهش، یک جامعه در دو موقعیت مشابه از نظر موضوع، ولی متفاوت از نظر زمانی و مکانی مورد مطالعه قرار می‌گیرد. یهودیان از جوامعی هستند که پیامبران بسیاری برای آن‌ها ارسال شده است. در این میان، دو مورد از پیامبران یهودیان، حضرت مسیح7 و حضرت محمد6 بسیار دارای اهمیت‌اند؛ چرا که همواره وعده آمدن آن دو پیامبر در آموزه‌های یهود وجود داشته و یهودیان، منتظر ظهورشان بوده‌اند. در این نوشتار، چگونگی رویارو شدن یهودیان با این دو پیامبر _ که نشانه‌هایشان را داشتند، انتظارشان را می‌کشیدند و هنگام ظهور نیز آنان را به خوبی شناختند _ بررسی می‌شود.

کلیدواژه‌ها