بازنمایی تحلیلی _ تطبیقی مهدویت در صحیح بخاری

نویسنده

سطح چهار فقه و اصول حوزه علمیه قم و پژوهشگر مباحث مهدویت _ نویسنده مسئول

چکیده

بی‌گمان مسئله مهدویت از جمله مسائل مهم اعتقادی مسلمانان به شمار می‌رود که در طول تاریخ مورد توجه علما و محدثان قرار گرفته و پرداختن به آن _ که در ساختار معرفتی و اعتقادی مسلمانان تأثیری عمیق دارد _ دارای اهمیتی ویژه است. از سوی دیگر، پژوهش درباره این موضوع در صحیح بخاری _ که مهم‌ترین منبع دینی اهل‌سنت است _ اهمیت مسئله را دوچندان می‌کند. برخلاف تصور برخی که گمان کرده‌اند در صحیح بخاری به موضوع مهدویت اشاره نشده است، نگارنده اعتقاد دارد در کتاب یادشده، این موضوع از جهات گوناگون مورد توجه واقع شده است. بخاری در صحیح خود، به حدیث معرفت و نیز روایت دوازده خلیفه پرداخته و نیز به برخی از موضوعات مهم علائم ظهور مانند نزول عیسی7 در آخر الزمان و اقتدا به امام مهدی4، ظهور سفیانی، خسف بیداء و... تصریح کرده است.
در این نوشتار سعی شده به روش تحلیلی و با نگاه تطبیقی _ تقریبی، این موارد بازنمایی شوند.

کلیدواژه‌ها