بررسی تطبیقی پیشگویی‌های آخرالزمان از دیدگاه یهودیت، مسیحیت و اسلام

نویسنده

دانش‌آموخته حوزه علمیه قم و دکتری ادیان ابراهیمی

چکیده

پیشگویی‌های آخر الزمان در ادیان ابراهیمی یهودیت،‌ مسیحیت و اسلام جایگاه ویژه‌ای دارد. این پیشگویی‌ها در ذات خود بر محور مشترکی بنا شده است که کارکرد آن بشارت به صالحان مبنی بر رفع ظلم و ستم و جایگزینی عدالت و وراثت صالحان در دوره پایانی دنیاست. اما از این رهگذر اختلافاتی هم وجود دارد که توسط جریان‌هایی خاص برای مخدوش کردن چهره رحمانی منجیان عالم و موعودهای جهانی، ایجاد می‌شود. مقاله حاضر به بررسی پیشگویی‌های آخر الزمان از این منظر می‌پردازد.

کلیدواژه‌ها