مسئله‌پژوهشی سیاسی مهدویت

نویسنده

استادیار دانشگاه تفرش

چکیده


اندیشه فراگیر مهدویت در فرهنگ اسلامی دارای ابعاد مختلف پژوهشی است. یکی از این حوزه‌ها مسائل سیاسی آن است. تحقیق در مسائل سیاسی مهدویت می‌تواند زمینه را برای پژوهش در این عرصه فراهم کند. برای ورود به موضوعات سیاسی مهدویت، نخست باید مسئله‌شناسی صورت گیرد. چگونه می‌توان مسائل سیاسی مهدویت را درقالب رهیافت‌های متنوع، دسته‌بندی و بیان کرد؟ نوشتار حاضر با روش توصیفی و با نگاهی کاربردی به گرایش‌های مختلف علوم سیاسی تلاش می‌کند تا مسائل سیاسی مهدویت را در شش گرایش علم سیاست، جامعه‌شناسی سیاسی، روابط بین‌الملل، فلسفه سیاسی، کلام سیاسی و فقه سیاسی احصاء کرده و در حد توان خود این مسائل را استخراج نماید تا زمینه‌ای برای پژوهشگران سیاسی مهدویت فراهم نماید.

کلیدواژه‌ها