پاسخ‌های قرآنی تفسیری به شبهه طول عمر امام مهدی

نویسنده

عضو هیئت علمی مؤسسه آینده روشن (پژوهشکده مهدویت) قم

چکیده

مسئله طول عمر امام مهدی7 از گذشته‌های دور به عنوان شبهه‌ای از سوی مخالفان مطرح بوده است و البته در ادامه غیبت برای شیعیان نیز به عنوان یک سوال طرح گردیده است و اندیشمندان اسلامی تلاش کرده‌اند که این شبهه را از زوایای مختلف علمی و تاریخی و قرانی پاسخ دهند. در این مقاله تلاش شده است که پاسخ‌های جدیدی از منظر قران کریم به این شبهه داده شود؛ چه از جهت مقارنه عمر طولانی امام مهدی7 با عمرهای طولانی انبیاء و اولیاء که قرآن از آنها یاد کرده است وچه از جهت قرار دادن عمر طولانی امام زمان7 در دایره قدرت مطلقه الهی که خوارق عادات را شامل می‌گردد و عمر طولانی امام عصر7 یکی از مصادیق آن است.

کلیدواژه‌ها