بررسی اثبات‌پذیری مقامات معنوی مهدی موعود در روایات اهل‌سنت

نویسنده

دانش آموخته حوزه علمیه قم و پژوهشگر مؤسسه آینده روشن (پژوهشکده مهدویت)

چکیده

این مقاله در پی اثبات مقامات معنوی مهدی موعود با استفاده از روایات معتبر اهل‌سنت است و کوشیده تا سه مقام: نصب الهی، علم الهی و عصمت را برای ایشان به اثبات برساند. نصب الهی از طریق بعثت الهی مهدی موعود برای گسترش عدل در پهنه زمین و نیز مقام خلیفة اللهی امام مهدی4 به اثبات می‌رسد. علم الهی از دو راه امامت مطلقه مهدی موعود بر حضرت عیسی7 که صاحب علم الهی است و احیای سنت نبوی به دست مهدی4 ثابت می‌شود. عصمت ایشان نیز با استفاده از روایاتی است که مهدی را از اهل‌بیت و عترت پیامبر معرفی می‌کند و نیز روایاتی که اطاعت از وی را علی‌الاطلاق واجب می‌داند. همچنین می‌توان برای اثبات عصمت مهدی از امامت مطلقه وی بر عیسای نبی که مقام عصمت دارد، بهره برد. در نتیجه این نوشتار در پی آن است که بر شعار همایش یعنی مهدویت محور مشترک مذاهب اسلامی تاکید دوباره‌ای کند و بگوید که چنان‌چه شیعه و اهل‌سنت به منابع اصیل و روایات ریشه‌دار خود مراجعه کرده و منصفانه در آن تاملی عقل‌مدارانه و تحلیل‌محور داشته باشند، به یک نقطه مشترک خواهند رسید. روش گردآوری داده‌ها در این مقاله کتابخانه‌ای و روش تحقیق در آن توصیفی تحلیلی است.

کلیدواژه‌ها