حکومت مهدوی و تحقق عدالت فرهنگی در پرتو رشد معرفتی

نویسنده

فارغ‌التحصیل سطح سه جامعة الزهرا و کارشناسی‌ارشد شیعه‌شناسی دانشگاه هدی

چکیده

عدالت اجتماعی در حکومت امام مهدی4 معیاری شاخص در مباحث مهدویت می‌باشد. چرا که احادیث فراوانی در آخرالزمان از گسترش عدالت به دست مهدی موعود4 سخن می‌گویند. عدالت فرهنگی یکی از ابعاد مهم ایجاد عدالت در اجتماع است که تحقق آن ساز و کار گسترده‌ای در عصر ظهور می‌طلبد. این مقاله با استفاده از منابع تفسیری و روایی با شیوه توصیفی و تحلیلی در پی تبیین زمینه‌های تحقق گسترش عدالت فرهنگی در عصر ظهور می‌باشد و نتایج ذیل حاصل شده است:
ایجاد زمینه‌های لازم جهت برخورداری همگان از حقوق اساسی خویش در عرصه فرهنگ چون حق بهره‌مندی از حیات طیبه انسانی نیازمند رشد معرفتی بشر برای ارتقاء سطح ایمانی و اخلاقی خویش است؛ حکومت مهدوی با اولویت دادن به برنامه‌های فرهنگی مناسب جهت احیاء کتاب و سنت و انجام اصلاحات فرهنگی تمهیدات لازم برای رشد معرفتی انسان‌ها را فراهم نموده، بدین طریق گام بلندی در تحقق عدالت در عرصه فرهنگ برخواهد داشت.

کلیدواژه‌ها