واکاوی مختصات نظام جهانی عصر ظهور با تأکید بر آمال انبیاء در قرآن کریم

نویسنده

دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه تهران

چکیده

در قرآن کریم آیات بسیاری وجود دارد که بیانگر دعاها و آرزوهای فردی و اجتماعی پیامبران است. بخشی از این آرزوها در گستره زمانی خویش، مجال تحقق نیافته‌اند. از آن‌جایی که بسیاری آرزوهای انبیاء و اولیاء الهی به رغم استجابت از سوی درگاه ربوبیت، تا کنون محقق نشده و بنا به صراحت آیات قرآن کریم که تحقق وعده‌های الهی را قطعی اعلان نموده؛ انتظار می‌رود که این آرزوها در عصر ظهور، به صورت کامل و قطعی، محقق شوند؛ چراکه در آن دوران، هدف غایی خلقت انسان که همانا بندگی و تشکیل جامعه خدامحور است، محقق گشته و لذا بستر‌های لازم جهت تحقق آرزوهای حقیقی و سازنده انبیاء و اولیاء فراهم خواهد شد. تمایلات اجتماعی پیامبران که با توجه به روایات، شاهد تحقق آنها در عصر ظهور خواهیم بود عبارتند از: رونق اقتصاد، امنیت پایدار و فراگیر، تزکیه امم و... . بر این اساس می‌توان گفت آرزوهای انبیاء و اولیای الهی، علاوه بر الهام‌بخشی به تلاش‌های انسانی در جهت رسیدن به جامعه آرمانی عصر ظهور، می‌توانند تصویری از مختصات حکومت جهانی صالحان در آخرالزمان را نیز ترسیم نمایند.

کلیدواژه‌ها