بررسی تطبیقی مصداق آیه استخلاف از منظر فرق امامیه و زیدیه

نویسنده

سطح چهار رشته تفسیر تطبیقی

چکیده

خداوند در آیه استخلاف (نور: 55) به مؤمنان شایسته­کردار، چهار وعده­ داده است: صاحب حکومت جهانى مى‏شوند؛ دین پسندیده خود را برای آنان استوار می­سازد؛ نگرانى‏هایشان را تبدیل به آرامش؛ و توحید خالص را برایشان امکان‌پذیر می­کند. برخی مفسران مقصود آیه را یا افرادى هم‌چون آدم، داود، سلیمان و بنى‌اسرائیل ­یا گروهى از اقوام مؤمن و صالح ­که بر زمین حکومت کرده‌اند، می­دانند. برخی از مفسران نیز وعده الهى در مورد خلافت را مخصوص صحابه پیامبر؟ص؟، برخى اشاره به همه مسلمانان مؤمن و شایسته‌کردار و برخى اشاره به حکومت جهانى امام‏مهدى؟عج؟ دانسته­اند که ­مصداق کامل آن در زمان حضرت تحقق یافته و هدف نهایى آن، توحید خالص، نیل ­به آرامش و استقرار آئین حق در جامعه و تکامل و رشد عالم است. مصداق اتم آیه در احادیث اهل‌بیت: با در نظر گرفتن قرائن، مهدى آل محمد؟عج؟ است. زیدیان هم به رغم آن‌که در مسئله توحید، تشبیه و... قائل به تأویل­اند، در تطبیق آیه توضیح وافی نداده و آن را منحصر در مورد نزول و صدر اسلام دانسته­اند.

کلیدواژه‌ها