تحلیل و بررسی موجودیت ادیان ابراهیمی در عصر ظهور با تفسیر إلی یوم القیامة

نویسنده

دکتری الهیات و معارف اسلامی گرایش علوم قرآن و حدیث و محقق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

چکیده

به باور شیعه با ظهور امام زمان4 و با تشکیل حکومت جهانی دین اسلام، دین جهانی خواهد شد و بر سرتاسر جهان حاکمیت پیدا خواهد نمود. دلیل بر این مطلب روایاتی است که درباره عصر ظهور و جهانی شدن دین اسلام وارد شده­اند. آن‌چه که در این زمینه مهم است این‌که آیا پیروان ادیان ابراهیمی همه مسلمان خواهند شد؟ و یا ادیانی چون یهودیت و مسیحیت دیگر وجود نخواهند داشت؟ و چهره غالب جهان را؛ اسلام فراخواهد گرفت و ادیان دیگر با پیروان اقلیت تا قیامت وجود خواهند داشت؟
برای تبیین این مطلب با مراجعه به قرآن کریم به آیاتی برمی­خوریم که از ظاهر آنها استفاده می­شود ادیان مانند یهودیت و مسیحیت تا قیامت باقی خواهند بود، زیرا از تعابیر قرآنی چون وجود عداوت، بغض و کینه بین یهودیت و مسیحیت تا روز قیامت را می­توان، برداشت کرد. گرچه در ذیل این دسته از آیات، روایاتی که دقیقا بیانگر مفهومGإِلى‏ یوْمِ الْقِیامَةِF باشد، وجود ندارد! اما نکته مهم این است اگر منظور از قیامت کبری باشد لازمه­اش این است که ادیان در عصر ظهور وجود دارند. در این صورت با مهدویت مرتبط می­شود. در عین حال از سوی مفسران در این زمینه اقوالی نقل شده است. برخی براین باورند مراد ازGإِلى‏ یوْمِ الْقِیامَةِF، قیامت کبری است؛ در نتیجه عداوت و بغض بین پیروان دین یهود و نصاری تا قیامت وجود دارد و این حاکی از وجود این ادیان در حکومت جهانی است و برخی دیگر معتقدند واژه Gإِلى‏ یوْمِ الْقِیامَةِF در معنای مجازی به کار رفته و در حقیقت به معنای وجود عداوت و بغضاً در مدت زمان طولانی است عده دیگر هم در معنای عداوت و بغضاً قائل به بغض درونی شدند و قیامت را قیامت کبری معنا نموده­اند.
تبیین واژهGإِلى‏ یوْمِ الْقِیامَةِF و ارتباط آن با عصر ظهور و حکومت جهانی امام مهدی4 از مهم­ترین نوآوری‌های تحقیق پیش­رو است.

کلیدواژه‌ها