کنش‌ها و کارکردهای انقلاب اسلامی ایران در تقویت و توسعه آموزه مهدویت (با رویکرد دفاعی _ امنیتی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری شیعه‌شناسی دانشگاه ادیان و مذاهب قم، ایران

چکیده

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، با پایین کشیده شدن پرچم سکولاریسم و دمیدن روح خدا در کالبد مردم ایران، بسیاری از آموزه‌ها و مفاهیم مذهبی از توجه و اقبال نسبی برخوردار گردیدند. یکی از آموزه‌هایی که پس از انقلاب اسلامی دچار تحول گفتمانی و معنایی گردید آموزه مهدویت است. توجه به آموزه مهدویت به عنوان یکی از ایستارهای هویت‌بخش تشیع، همواره مورد توجه توده انقلابیون و طیف مذهبیون بوده است. اهتمام به این آموزه در حوزه‌های دفاعی و امنیتی موجبات تغییر محاسبات و معاملات نظامی در داخل و خارج ایران را در پی داشته است. بررسی نقش انقلاب اسلامی در احیاء این آموزه در حوزه دفاعی و امنیتی، رسالت پژوهش حاضر است. این نگارش در پی بررسی کاربست‌ها و کارکردهای انقلاب اسلامی ایران در توسعه و باز آفرینی آموزه مهدویت در قلمرو دفاعی و امنیتی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها