حذف عالمان دین راهبرد مشترک فرق انحرافی و مدعیان دروغین مهدویت

نویسنده

سطح چهار کلام و عضو هیأت علمی مؤسسه آینده روشن (پژوهشکده مهدویت) قم

چکیده

فرق انحرافی و مدعیان مهدویت، در راستای انحراف افراد و جوامع، و مقابله با مسیر هدایت؛ مراکز فکری و هدایت‌گری جامعه (علماء) را مورد هجمه قرار می‌دهند و به منظور منع تحقق هدایت‌گری، سعی در ایجاد فاصله بین عموم مردم و علماء دارند. این مقابله با جبهه حق در گذشته نیز سابقه داشته و دشمنان برای حذف اهل‌بیت: از هدایت‌گری با جلوگیری از تماس مردم با ایشان و منع حدیث در جنبه فکری ــ فرهنگی و با منع فدک در حوزه زدودن قدرت اقتصادی به تضعیف جبهه حق پرداختند؛ امروزه نیز فرقه‌های انحرافی و مدعیان مهدویت برای انحراف جوامع، حذف روحانیت را، در دستور کار خود قرار می‌دهند.
بدنام کردن و اتهام‌زنی به علماء، ادعای عدم نیاز به عالمان و تقلید، تحلیل خمس، ادعای ارتباط مستقیم با امام زمان4 با عناوین رکن رابع، هادی، ووصی، ونیز ادعای مهدویت، از شگردهای مدعیان و فرق انحرافی برای دست‌یابی به اهدافشان است.
عمل‌کرد ناصالح برخی عالم نمایان و گاه غفلت‌ها و عدم ورود عالمان و حوزه‌های علمیه به طور تخصصی و فنی در تبیین و تفسیر مفاهیم دینی نیز به این مسئله دامن می‌زند.
تببین جایگاه علماء در حفظ دین، مقابله با انحرافات، تولی جامعه به عنوان نیابت و وکالت عامّه، بیان اهمیت اجتهاد، برهان و استدلال، تبیین جایگاه خمس، موضع گیری مناسب، برنامه ریزی فرهنگی و میدان ندادن به عالمان فاسد، برخی از راه کارهای برون رفت از این دسیسه است.
این تحقیق با روش کتابخانه‌ای و به شیوه توصیفی _ تحلیلی این خطر را بررسی کرده و با شناسایی و معرفی شیوه‌ها و روش‌های آنها در حذف علماء، و ارائه راه‌کار صحیح مقابله با آن تلاش دارد جامعه را از این آسیب حفظ کند.

کلیدواژه‌ها