بازخوانی روایات مهدیان پس از قائم؟عج

نویسنده

سطح چهار حوزه و عضو هیئت علمی مؤسسه آینده روشن (پژوهشکده مهدویت) قم

چکیده

در پاره‌ای از مصادر حدیثی شیعه روایاتی با این مضمون وجود دارد که پس از قائم یازده و یا دوازده مهدی وجود خواهند داشت درباره این روایات چند پرسش اساسی وجود دارد نخست این‌که اساساً آیا این روایات قابل پذیرش هستند و از اسناد متقن و دلالتی شفاف و هماهنگ با سایر روایات برخوردارند. دوم این‌که نسبت آن با روایاتی که تعداد ائمه را در دوازده نفر محصور می‌کند چیست و سوم این‌که مهدیان مورد نظر این روایات از چه جایگاه و منزلتی برخوردار خواهند بود حاصل نوشتار پیش رو آن است که اولاً روایات مورد نظر به اندازه‌ای نیستند که به اعتماد آن بتوان محتوای آن را قاطعانه پذیرفت ثانیاً این روایات هیچ تعارضی با روایات محصور کننده تعداد ائمه در دوازده نفر ندارند و ثالثاً مهدیان بدون این‌که از منزلت امامت، وصایت و یا جانشینی ائمه برخوردار باشند تنها شیعیان برجسته‌ای هستند که مردم را به سوی اهل‌بیت: فرا می‌خوانند

کلیدواژه‌ها