علل ترویج خشونت‌نمایی قیام حضرت مهدی؟عج؟ در عصر حاضر

نویسنده

طلبه حوزه علمیه قم

چکیده

ظهور منجی در آخرالزمان، مورد اتفاق همه ادیان و مذاهب اسلامی است. از آن‌جایی که فرهنگ مهدویت و انتظار مانند دیگر آموزه‌های ناب اسلام، با منافع استعمارگران و قدرت‌های بزرگ در تعارض است، لذا آنان در جهت رسیدن به اهداف و منافع خود، از هر روشی استفاده می‌کنند تا فرهنگ و اعتقادات مهدوی را از سر راه خود بردارند. از جمله اقداماتی که در عصر حاضر برای ریشه‌کن کردن و یا تضعیف اسلام و مهدویت انجام شده، ترویج خشونت‌نمایی در قیام حضرت مهدی؟عج؟ است. از این رو این مقاله در صدد است تا با روش توصیفی_ ‌تحلیلی به بررسی وتبیین این علل و منشأ این خشونت‌نمایی بپردازد، و با بالابردن سطح آگاهی و معرفت عمومی نسبت به امام عصر؟عج؟ _ این پیام‌آور صلح و عدالت و دوستی _ امید به ظهور و آینده‌ای روشن را که انسانیت در انتظار آن است افزایش دهد.
نتیجه این تحقیق نشان می‌دهد، خشونت‌نمایی در قیام مهدوی برخاسته از دو علت درون‌دینی و برون‌دینی است. علل درون‌دینی شامل: عدم معرفت نسبت به امام، روایات و برخی فرقه‌های انحرافی و علل برون‌دینی نیز شامل: صهیونیسم، و رسانه‌ها می‌باشند.

کلیدواژه‌ها