نقد و بررسی چالش‌های مهم اصلِ مهدویت از منظر سلفی‌گرایان ایران

نویسنده

دانشجوی دکتری رشته کلام اسلامی مؤسسه امام خمینی؟ره؟ قم

چکیده

مهدویت یکی از مهم‌ترین اعتقادات تشیع است؛ به طوری که باور به این اعتقاد، ثمره رسالت‌ انبیاء و سرچشمه همه خیرات و نیکی‌ها دانسته می‌شود.‌ از همین رو جریان‌های مخالف تشیع، روی خوشی به این آموزه شیعیان نشان نمی‌دهند و همواره در ناموجه نشان دادن آن تلاش کرده‌اند. سلفی‌گرایان ایران یکی از این جریان‌های مخالف هستند با این مشخصه که در دل تشیع شکل گرفتند و با منابع و مصادر شیعیان آشنایی بیشتری دارند. همین مسئله باعث شده تا آشنایی با افکار آنان و پاسخ به شبهات‌شان، ضرورت دو چندانی پیدا کند. از منظر آنان ضرورت مهدویت با چالش‌هایی مواجه است که مهم‌ترین آن چالش‌ها عبارتند از: گسترش فساد و هرج و مرج، آیات قرآنی ناسازگار با این آموزه شیعیان و عدم حصر تعداد امامان در عدد دوازده. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که چالش‌های ذکر شده توسط آنان، نمی‌تواند خللی در آموزه مهدویت ایجاد کند؛ چرا که اندیشه مهدویت نه تنها عاملِ گسترش فساد و خونریزی‌ست، بلکه زمینه را برای فاسدان و مُسببان هرج و مرج بسته است. آیات قرآنی نیز براساس تفسیر صحیح هیچ منافاتی با مهدویت ندارند و دوازده نفر بودن امامان نیز براساس ادله محکم و روایات قطعی فراوان است.

کلیدواژه‌ها