بررسی استنادات قرآنی دلایل «وصیت، معجزه، رؤیا و استخاره» در ادعای امامت احمدالحسن

چکیده

مهدویت از مهم‌ترین آموزه‌های اسلامی است که به جهت برخی ویژگی‌ها، فراوان در معرض استفاده افراد منحرف و سودجو قرار گرفته که تبیین و دفاع در این راستا همّتی جدی می‌طلبد. از خلاء‌های آشکار در این مواجهه، عدم استفاده از معارف والای قرآن است. قرآن به ضمیمه سخنان اهل‌بیت معیار در تشخیص حق از باطل است. از جمله افرادی که در عصر حاضر مدعی یمانی، مهدویت، قائمیت و امامت شده احمداسماعیل هنبوشی است. این تحقیق می‌کوشد با بررسی برخی مستندات قرآنی وی، در دلایلی چون وصیت، معجزه، رؤیا و استخاره، که برای ادعاهای خود اقامه کرده، ادعای امامت او را از منظر آیات شریفه قرآن، به بوته نقد گذاشته و اِبطال آن را اثبات کند

کلیدواژه‌ها