آسیب‌شناسی استعجال از نگاه قرآن با تأکید بر عصر غیبت

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری قرآن و متون اسلامی دانشگاه معارف اسلامی

2 عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

چکیده

مهدویت، یکی از باورهای اصیل و ریشه‌دار اسلامی و شیعی است. اما این باور در معرض چالش‌ها و آسیب‌هایی قرار دارد، یکی از این چالش‌ها و آسیب‌ها استعجال در ظهور است. این نوشتار استعجال را به عنوان چالشی از چالش‌های دوران غیبت از نگاه قرآن بررسی کرده است. در این بررسی، چیستی، عوامل و زمینه‌ها، چالش‌ها و پیامدها و راهکارهای پیشگیری و درمان استعجال بازنمایی گردید. روش پژوهش کتابخانه‌ای همراه با تحلیل محتوایی است. برآیند پژوهش چنان نشان می‌دهد که از نگاه قرآن استعجال بر اثر عواملی چند به وقوع می‌پیوندد و در نهایت نیز منجر به شکل‌گیری چالش‌های شخصیتی و اجتماعی خواهد شد. با تحلیل داده‌های قرآن و روایات ناظر به موضوع دو دسته زمینه شکل‌گیری بازشناسی شد. که هر کدام نیز دارای روش‌های درمان متفاوتی هستند. راهکارهای پیش‌گیرانه و در مواقعی درمان‌محور در استعجال خودبنیاد در دو نوع تقابل نرم و تقابل سخت مورد بررسی قرار گرفته است و راهکارهای درمان استعجال جاهلانه در ذیل عناوینی مانند: بهره‌گیری از صبر و استقامت، استعانت از خدا، برقراری ارتباط قلبی با امام منتظر و ایمان به وعده‌های الهی درباره ظهور تبیین شده است.

کلیدواژه‌ها