بازنمایی روایات صریح بخاری با یادکرد نام مهدی موعود در تاریخ الکبیر و بررسی سندی آن

نویسنده

دانش‌آموخته حوزه علمیه و عضو گروه قرآن و حدیث مؤسسه آینده روشن (پژوهشکده مهدویت

چکیده

معروف و مشهور است که بخاری و مسلم در دو کتاب جامع صحیح خود نامی از مهدی به عنوان منجی آخرالزمان نبرده‌اند و این دست‌مایه بسیاری از منکرین مهدویت برای انکار این عقیده از اساس شده است. جستجو در کتب بخاری نشان می‌دهد که وی در کتاب تاریخ الکبیر سه روایت نقل می‌کند که در آنها به نام مهدی به عنوان منجی آخرالزمان تصریح شده است اما او بلافاصله بعد از نقل این سه روایت می‌نویسد: فی اسناده نظر. بررسی سندی این سه روایت نشان می‌دهد که از نظر اهل‌سنت و از دیدگاه بخاری این روایات صحیح السنداند و جای خدشه و تردید در آنها نیست، چرا که روات آنها همه از ثقات بوده و هیچ اتهامی نیز متوجه ایشان نیست. این مقاله با جستجوی کتابخانه‌ای و روش استنادی بر صحت سند این روایات از منظر اهل‌سنت تاکید می‌کند.

کلیدواژه‌ها