کلیدواژه‌ها = تمدن مهدوی
تحلیل مهندسی توحیدی تمدن مهدوی

دوره 11، شماره 42، مهر 1401، صفحه 35-54

خدامراد سلیمیان؛ امیرعباس خسروی


هندسه دو عنصر امنیت و عدالت در تمدن مهدوی

دوره 10، شماره 40، فروردین 1401، صفحه 133-147

خدامراد سلیمیان؛ امیرعباس خسروی