نویسنده = نادره رحیمی‌نژاد قره آغاج
وساطت فیض امام در عصر غیبت با رویکرد کارکردگرایی

دوره 10، شماره 40، فروردین 1401، صفحه 111-132

نادره رحیمی‌نژاد قره آغاج؛ محسن آخوندی؛ حسین الهی‌نژاد