نویسنده = سعید گل‌محمدی
کارکرد شجاعت و تدبیر شهید سلیمانی در گفتمان انتظار

دوره 10، شماره 40، فروردین 1401، صفحه 55-78

محمدتقی احمدی پرتو؛ سیدجابر حسینی؛ سعید گل‌محمدی