اکرام و تعهد نسبت به خانواده بایسته فرهنگی تحقق آرمان شهر مهدوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه فرهنگیان تبریز

2 دانشگاه تبریز

چکیده

تحقق آرمان شهر مهدوی برای انسان از اهدافی است که دین اسلام در پی تحقق آن بوده است. از منظر دین اسلام، اصالت با پیشرفت فرهنگی است و رسیدن انسان به آرمان شهر مهدوی غایت سیر تکاملی انسان در مسیر پیشرفت فرهنگی معرفی شده است. بر این اساس جامعۀ قرآنی، بر بنیاد خانواده به عنوان مرکز توجه احکام، حقوق، آداب و اخلاق، اهتمام ویژه‌ای مبذول داشته و جایگاه آن را با آموزه‌های متعدد، تحکیم بخشیده است. برای اینکه خانواده بتواند در مسیر ایجاد آرمان شهر مهدوی حرکت کند، باید مقتضیات عصر جدید را بشناسد و بسیار سنجیده و هدف‌مند گام بردارد. این مقاله با روش تحلیلی و توصیفی نگاه ویژه‌ای به موضوع خانواده داشته و مؤلفه‌های فرهنگی خانواده را برای تحقق آرمان شهر مهدوی مورد بررسی قرار داده است. طبق یافته‌‌های مورد نظر که در طی مقاله به آن اشاره می‌شود، توجه به بایسته‌های مانند ایجاد شرایط ازدواج آسان، حسن معاشرت توصیه قرآن کریم برای داشتن زندگی ایده‌ال، مسئولیت پذیری واهتمام داشتن به امور و.... حرکت به سوی تحقق این ایده نجات بخش را فراهم می سازد.

کلیدواژه‌ها