جابربن یزید جُعفی و بررسی نقش وی در ترویج احادیث رجعت و مهدویت

نویسندگان

1 استادیار گروه فلسفه و کلام اسلامی دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه علامه طباطبایی تهران، ایران

2 سطح سه حوزه علمیه قم و دانشجوی کارشناسی ارشد رشته کلام اسلامی دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه علامه طباطبایی تهران، ایران

چکیده

رجعت از عقاید معروف شیعیان دوازده امامی است که اکثر علمای این مذهب درباره آن ادعای اجماع نموده‌اند و برخی از آنان نیز درباره آن کتابی جداگانه نوشته‌اند. یکی از نخستین افرادی که در دوره حکومت بنی‌امیه اقدام به تبلیغ این آموزه اعتقادی امامان شیعه و معارف مهدویت نمود، یکی از شاگردان نامدار امام باقر؟ع؟ به نام جابربن یزید جعفی است. اصرار او در بیان و تبلیغ رجعت در بین شیعیان و اهل‌تسنن سبب شد تا غالب علمای اهل‌تسنن به جرم این اعتقاد روایات او را بی‌اعتبار دانسته و او را به شدت تضعیف کنند. در این پژوهش با استناد به منابع فریقین، جابر جعفی به مثابه یکی از منادیان و مروجین رجعت و مهدویت معرفی شده است.