تحلیل روایات نشانه «الموت الابیض» و تطبیق آن بر ویروس کرونا

نویسنده

استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی قم، ایران

چکیده

در اخبار و روایات مربوط به آخرالزمان، سخنان پرشماری درباره حوادث مربوط به آینده یافت می‌شود. که البته همه آنها به دلیل پیشگویانه‌بودن، نیازمند دقت و بررسی‌های ژرف است تا درستی آن از نادرستی بازنمایی گردد. در این میان اما، یکی از پدیده‌هایی که در برخی روایات نشانه‌ها به آن اشارت شده، مرگ سفید: «= الموت‌الابیض»، به عنوان یکی از دو مرگ فراوان در کنار کشتارهای بزرگ، در دوران آخرالزمان و آستانه قیامت است. این مرگ سفید در دوره‌های گذشته بر برخی از مرگ‌ومیرهایی تطبیق شده است. و البته امروزه نیز با شیوع بیماری جهانی کووید 19 / کرونا، برخی به تطبیق روایات مرگ سفید بر این پدیده دست زده‌اند. این پژوهش با طرح این پرسش که: روایات مزبور تا چه اندازه قابل اعتماد است و بر چه چیزی دلالت می‌کند؟ و این‌که آیا اساساً می‌توان بیماری همه‌گیر کرونا را بر روایات مزبور تطبیق کرد؟ براساس تحلیل روایی و نیز اشاره به برخی تطبیق‌ها در گذشته، ضمن اثبات عدم اعتبار لازم روایات از جهت سند، این تطبیق را بی‌پایه دانسته، این‌گونه کارها را آسیبی جدّی در گستره آموزه‌های راستین مهدویت دانسته است. گواه روشن این‌که بیماری کرونا از خانواده ویروس‌هاست در حالی که برخی روایات یا راویان مرگ سفید را به طاعون تفسیر کرده‌اند که از خانواده باکتری‌ها است.

کلیدواژه‌ها