تحلیل آیات و روایات مهدوی (1)

نویسنده

استاد حوزه علمیه قم

چکیده

از ارزشمندترین و به‌روزترین کارهای تحقیقی، تحلیل آیات و روایات مهدوی است. در این نوشتار، برای دفاع از حدیث، به تحلیل آیات مهدوی و روایات تفسیری ذیل آن می‌پردازیم و بر این باوریم که این تلاش درایتی و تحلیلی در آیات مهدوی و روایات آن در کنار هم، ژرفا و لایه‌های قرآن و روایت را یک‌جا در برابر ما می‌گشاید.
با تأمل در مقاله، ضرورت این کار بر خوانندگان ارجمند بیش از پیش نمایان می‌شود. در این مقاله، آیۀ سی از سورۀ ملک بررسی می‌گردد و روایات مهدوی آن در کنار دیگر آیات، پرده از مفاد مهدوی آیه برمی‏دارد.

کلیدواژه‌ها