صلوات و دعا برای فرج

نویسنده

فارغ‌التحصیل مرکز تخصصی مهدویت

چکیده

دعا برای فرج از جمله وظایف منتظران در عصر غیبت است و از آن‌جا که صلوات به عنوان شعار شیعه مطرح می‌شود می‌تواند بهترین محمِل دعا برای فرج باشد. مؤیّد این عمل ادعیه و زیاراتی است که در آن‌ها پس از ذکر صلوات، دعا برای فرج آل محمد: و حضرت مهدی4 ذکر شده است. در این نوشتار، در سه بخش با عناوین «چگونگی دعا برای فرج»، «آثار و برکات صلوات و دعا برای فرج» و «ضرورت ذکر صلوات با "عجّل فرجهم"» تلاش شده است با ذکر روایات مطرح در این زمینه، گامی برای فراگیر کردن ذکر صلوات با «عجّل فرجهم» برداشته شود تا با آشکار شدن ضرورت این کار، کم‌کم نهضتی فراگیر در این راستا به وجود آید تا توانسته باشیم گامی عملی برای زمینه‌سازی فراگیر و عاشقانه برداریم.

کلیدواژه‌ها