انقلاب اسلامی آغاز ظهور یا زمینه‌ساز ظهور

نویسنده

دانش آموخته حوزه علمیه قم و دکتری رشته معارف اسلامی دانشگاه تهران

چکیده

بی‌تردید انقلاب اسلامی ایران مهم‌ترین و باشکوه‌ترین رخداد دوره معاصر در احیاء و بازسازی تفکر و تمدن اسلامی و جاری ساختن آموزه‌های اصیل اسلامی در حوزه سیاسی و زیست اجتماعی مردم بود. این انقلاب با ابتناء بر مبانی دینی و شیعی نگرشی نو و ابتکارگونه‌ به بسیاری از مقولات دینی ارائه کرد که در گذشته‌ی تفکر و اندیشه اسلامی مغفول واقع شده بود و یا لااقل برجستگی کنونی را نداشت. یکی از نمودهای این نگرش بدیع به حوزه مهدویت و مشخصا بحث انتظار و ضرورت فراهم ساختن مقدمات ظهور امام مهدی4 مرتبط می‌شود.
این مقاله درصدد پاسخ به دو سوال اساسی است. اول این‌که در نسبت سنجی میان انقلاب اسلامی و حکومت مهدوی4 چه نسبتی میان آن دو وجود دارد؟ دوم این‌که انقلاب اسلامی سال ۵۷ چه رسالتی برای خود در حوزه آماده‌سازی فرد و اجتماع برای نزدیک ساختن عصر ظهور منجی تعریف کرده است و مولفه‌ها و عناصر این آماده سازی چیست؟ در ابتدا با تاکید بر فرمایشات رهبر و بنیان‌گذار فقید انقلاب اسلامی، امام خمینی1 و مقام معظم رهبری به تبیین وظیفه و رسالت انقلاب اسلامی در حوزه آماده‌سازی و تمهید مقدمات ظهور مهدوی پرداخته می‌شود و سپس به وجود دو رویکرد موجود در مورد نسبت میان انقلاب اسلامی و حکومت مهدوی و تحلیل آن اشاره می‌گردد و در نهایت با توجه به آثار و پیامدهای تاریخی به تایید یکی از این دو نگاه پرداخته می‌شود.

کلیدواژه‌ها