ویژگی‌های شخصی امام مهدی در روایات معتبر اسلامی

نویسنده

سطح سه حوزه و استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم

چکیده

از مباحث مهم در بحث مهدویت بحث پیرامون ویژگی‌های شخصی امام مهدی4 است این بحث در روایات اسلامی به ویژه در منابع شیعه و اهل‌سنت بسیار مورد توجه قرار گرفته است در این نوشتار سعی در این است که ویژگی‌های امام مهدی4 که در روایات معتبر و مشترک فریقین بیان شده است، بررسی شود روش تحقیق، تفکیک روایات معتبر از غیر معتبر است تا شیوه پژوهش، علمی و منطقی باشدبرخی از این ویژگی‌ها عبارتند از مهدی موعود4 فرزند پیامبر6 و حضرت فاطمه3 همنام پیامبر6، کشیده بینی و بلند پیشانی.

کلیدواژه‌ها