جریان مستمر امامت الهی در تفسیر آیه هدایت از منظر فریقین

نویسنده

عضو هیئت علمی مؤسسه آینده روشن (پژوهشکده مهدویت) قم

چکیده

براساس آیات قرآن کریم، امامت یک اصل مسلم قرآنی است که در آیات متعدد از آن بحث شده است. علاوه بر این در برخی از آیات ضرورت امام در هر قوم و ملتی به تصریح بیان گردیده که از جمله آنها آیه هدایت (یا انذار) است که می‌فرماید: G... إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِکُلِّ قَوْمٍ هَادٍF؛ در تببین مراد از هادی در این آیه کلمات زیادی در تفاسیر شیعه و اهل‌سنت آمده است ولی شیعه عموماً معتقد است که بر اساس مفاد آین آیه ونیز به دلیل روایات فراوان مراد از هادی علی بن ابی‌طالب7 و فرزندان معصوم اوست.

کلیدواژه‌ها