کارکردهای مهدویت دراصلاح و تغییر رفتارهای فردی و اجتماعی در دوران غیبت

نویسنده

سطح چهار کلام و عضو هیئت علمی مؤسسه آینده روشن (پژوهشکده مهدویت) قم

چکیده

بررسی کارکردهای اعتقاد به مهدویت در اصلاح و تغییر رفتارهای فردی و اجتماعی در دوران غیبت موضوع این نوشتار است.
علاوه بر کارکردهای دین؛ مهدویت نیز دارای کارکردهای خاص در اصلاح و تعییر رفتار‌های فردی و اجتماعی دارد. توحید و مبارزه وشرک، عبادت و خداپرستی، خودسازی، امید و آمادگی، مبارزه و تلاش، همراهی، شرح صدر، اخلاق نیک، دوری از فساد محیط و... برخی از کارکرد‌های مهدویت در حوزه معنویت و تربیت است.
چنان‌که رشد عقلانی، تلاش علمی و حفظ و صیانت از دین کارکرد علمی و عقلانی مهدویت است.
مبارزه و جهاد و تشکیل حکومت اسلامی نیز از کارکردهای سیاسی اجتماعی و فقرزدایی از آثار باور مهدویت در دوران عیبت است.
این کارکردها معمولاً در میان جوامع شیعی است هرچند برخی جنبش‌ها و تلاش‌ها نیز مانند آن‌چه در این سال‌ها رخ داده است در میان اهل‌سنت نیز مشهود است.

کلیدواژه‌ها